76 اسپانیایی در زد و خورد پلیس با معترضان مجروح شدند + عکس