رادیو رفسنجان

محبوبیت صدا و سیما به خاطر صداقت و مردم داری است / صدا و و سیما تریبون انتخاباتی نیست

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان در مراسم سالگرد رادیو رفسنجان مطرح کرد:

محبوبیت صدا و سیما به خاطر صداقت و مردم داری است / صدا و و سیما تریبون انتخاباتی نیست

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمان گفت: آنچه صدا و سیما را محبوب کرده صداقت و مردم داری است ، صدا و و سیما تریبون انتخاباتی نیست باید با امانت حرف بزنیم.