فرهنگی مذهبی

دولت تا مردادماه برای افتتاح طرح های خود وقت دارد / کسی حق ندارد به شعور مردم توهین کند

امام جمعه رفسنجان در خطبه های نماز جمعه مطرح کرد:

دولت تا مردادماه برای افتتاح طرح های خود وقت دارد / کسی حق ندارد به شعور مردم توهین کند

امام جمعه رفسنجان گفت: اخلاق انتخاباتی باید رعایت شود، ریاست جمهوری جایگاه خدمت است نه قدرت که کسی بخواهد ان را به زور بدست اورد می توان از ابزارهای صحیح و بدون فریب استفاده شود