فرهنگی مذهبی

فردای کشور بستگی به عزم و اراده امروز دانش آموزان دارد

فرماندار رفسنجان مطرح کرد:

فردای کشور بستگی به عزم و اراده امروز دانش آموزان دارد

فرماندار رفسنجان گفت: فردای این کشور بستگی به عزم و اراده امروز شما دانش آموزان دارد فردا کشور نیاز به مدیران خوب در حرفه های مختلف دارد شما دانش اموزان درس نمی خوانید که کار خوب بگیرید بلکه درس می خوانیم که خوب کار کنیم.

او نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

او نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام تسلیت خود در پی درگذشت هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کردند که او نمونه‌ کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان این راه پر خطر و پر افتخار بود.