به گزارش «خانه خشتی»به نقل از برنا منادی سفیدان گفت: به احتمال زیاد فردا صبح در جلسه کمیسیون تلفیق درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بحث شده و فردا، قبل از ظهر، تکلیف یارانه‌ها روشن می‌شود.

علی‌رضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، عضو کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم تبریز  اخباری مبنی بر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجلس هنوز فاز مثبتی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداده است.

نماینده مردم تبریز با اشاره به جلسه پیش از ظهر کمیسیون تلفیق و مباحث مطرح شده افزود: در جلسه امروز صبح بحث قیمت نفت و صندوق توسعه ملی حل شد و بسته به مصوبات کمیسیون تلفیق، احتمال دارد در جلسه عصر امروز این کمیسیون به بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم برسد. اما به احتمال زیاد فردا صبح در جلسه کمیسیون تلفیق در مورد این موضوع بحث شده و فردا، قبل از ظهر، تکلیف یارانه‌ها روشن می‌شود.