به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،تعزیه علمدار کربلا از طرف اقای مجتبی کدخدایی واقع در عباس آباد حاجی است . که از سال 86 شروع ب کار کرده و تاکنون پابرجا است . این تعزیه در ایام محرم امسال در منطقه هایی از جمله:عباس اباد حاجی . امامزاده ابراهیم .ناصریه . سرچشمه . امامزاده ابراهیم در روز اربعین . ایفای نقش کرد . و قرار است در روز پنجشنبه همین هفته در اداره اوقاف آخرین مراسم تعزیه محرم و صفر سال 91 انجام شود.
هدف این تعزیه در روز اربعین نشان دادن صحنه روز چهلم امام حسین و آوردن اسراء از شام به کربلا و شهادت حضرت رقیه بوده است.
به روایت تصویر: