به گزارش “خانه حخشتی”،وزیر امور خارجه آمریکا بدلیل فشار عصبی شکر خدا نیم سکته ای زده است و شاید هم شگردش باشد تا از این مخمصه سخت با ترفندی جان سالم بدر ببرد.جنگ هشت روزه نوار غزه با لکه ننگ اسرائیل دو قربانی بزرگ داشت.وزیر خارجه و وزیر جنگ رژیم جعلی اسرائیل. یاد امام راحلمان را با بیان این جمله حکیمانه اش که این غده سرطانی باید از بین برود را گرامی می داریم جمله ای که هیچ وقت دنیا و اسرائیل فراموش نمی کند .روباه پیر انگلیس با همفکری غلام خودش اوباما وقتی دیدند ایران،سوریه و مقاومت ید واحده شده اند زورشان را در برابر مقاومت چندین بار آزمودند و ناامید شدند.روبرویی با ایران را هم خوب نمی دانند یعنی:بازی با دم شیر.این وسط از همه مظلومتر و در تیر رس تر سوریه را دیدند چرا که با گسیل نیروهایی با ملیت های مختلف با قولهای آنچنانی و با در اختیار قرار دادن سلاح های به روز و مخرب به جان ملت بی دفاع سوریه افتادند اگر پافشاریهای ایران وروسیه و چین نبود تاکنون بساط سوریه را برچیده یودند آنها فکر می کنند سوریه همانند لیبی،یمن ،تونس یا سایر کشورهای معترض عربی است ولی به بیراهه می روند.راه حل باقیمانده تنها یک چیز است مناطقی که مخالفین و معارضین سنگر گرفته اند مناطق شیعه نشین و بی پناه سوریه است و از آنها به عنوان سپر انسانی بهره میگیرند راه اصلی این است که این گروه از مردم نقاط مختلف سوریه را مسلح کنند شیعیانی که خون حسین در رگ دارند درسی به این معارضین خواهند داد که دیگر برای سوریه نقشه نکشند وضعیت کنونی سوریه دقیقا وضعیت کردستان اوایل انقلاب خودمان است .
سوریه تنها یک سپاه ثارالله کم دارد تا ریشه این یزیدیان و اربابانشان که تغذیه مالیشان می کنند را برای همیشه بخشکاند –مقاوم باشید که خدا با یاری کنندگان دین خداست-انشالله.

حیدر معصومی ریسه