منصور کرمی مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت رفسنجان در گفتگو با خبرنگار “خانه خشتی”اظهارداشت : از5 سال پیش تاکنون حدود 219 هزار نفراز جمعیت رفسنجان دراین شرکت نام نویسی کردند که ازاین تعداد حدود164هزار نفر به طور کامل ثبت نام شدند و سهامدارشرکتند.

وی افزود قریب 55 هزارنفری که نام نویسی کردند و ثبت نام کامل نشدند میتوانند با دردست داشتن شناسنامه خود و افراد خانواده و با مراجعه به این شرکت واقع درخیابان شهیدبهشتی جنوبی ، بعدازبانک کشاورزی مرکزی کوچه شماره20 ،درصورت وجود اسامی آنها دربانک اطلاعاتی شرکت ثبت نام کامل ازآنها بعمل آمده وجزو سهامداران شرکت محسوب خواهند شد. کرمی اذعان داشت : ارزش سهام عدالت هر فرد 1 میلیون تومان است واین سهام برای خانواده های حداکثر5 نفرتعلق میگیرد.

وی ادامه داد : برای خانواده های بالای 5 نفرسهام 5 میلیون تومان برتعداد اعضا خانواده تقسیم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت گفت : بعد ازمدت زمان 5 الی 10سال اصل سهام پس از ورود به شرکت بورس دراختیار افراد سهامدار قرارخواهد گرفت و دریافتی نقدی افراد سهامدار درآینده ازطریق رسانه ها، مطبوعات و صداوسیما اعلام خواهد شد.