به گزارش خبرنگار “خانه خشتی “،حدود ساعت 17:40 تصادف زنجیره‌ای 6 خودرو در جاده نوق – رفسنجان که منجر به فوت در دم 2 نفر شد. و مصدومین حادثه به بیمارستان منتقل شدند.گفتنی است از حال مصدومین خبری در دست نیست.

در گزارشات بعدی از جزئیات تصادف شما را مطلع میسازیم.