هیات دولت امروز به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در این جلسه اعضای دولت مسائل مهم اجرایی کشور از جمله کنترل و مدیریت بازار ارز را بررسی کردند و وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت معدن وتجارت و رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح فعالیتهای صورت گرفته در خصوص کنترل نوسانات بازار ارز پیشنهادات وراهکارهای خود را در این زمینه ارائه دادند .در ادامه رئیس جمهور دستوراتی را در خصوص کنترل بازار ارز و همچنین تامین تسهیلات لازم برای واحد های تولیدی صادر کرد.
همچنین در این جلسه تعدادی از پیشنهادات دستگاههای اجرایی پس از بحث وبررسی به تصویب رسید.