خانه » کلید توسعه استان در دست سرمایه گذاران و کارآفرینان است/برای پیشگیری از بحران آب، طرح همیاران آب اجرا شود

کلید توسعه استان در دست سرمایه گذاران و کارآفرینان است/برای پیشگیری از بحران آب، طرح همیاران آب اجرا شود

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان