خانه » همزمان با دهه فجر، پنج پروژه آبرسانی و عمرانی در بخش کشکوئیه رفسنجان به بهره برداری رسید.

همزمان با دهه فجر، پنج پروژه آبرسانی و عمرانی در بخش کشکوئیه رفسنجان به بهره برداری رسید.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان