خانه » همایش "از اروند رود تا اروند چرخ" به یاد فاتحان اروند در کارخانه اروند چرخ رفسنجان برگزار شد.

همایش “از اروند رود تا اروند چرخ” به یاد فاتحان اروند در کارخانه اروند چرخ رفسنجان برگزار شد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان