خانه » عضویت دو عضو شورای شهر رفسنجان کاملاً قانونی بوده است/ ابهامات حاصله به دلیل تغییرات اخیر در بخشنامه ها بوجود امده است

عضویت دو عضو شورای شهر رفسنجان کاملاً قانونی بوده است/ ابهامات حاصله به دلیل تغییرات اخیر در بخشنامه ها بوجود امده است

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان