خانه » شهرستان رفسنجان به لحاظ خشکسالی و منابع آبی، بحرانی‌ترین دشت استان کرمان به شمار می‌رود.

شهرستان رفسنجان به لحاظ خشکسالی و منابع آبی، بحرانی‌ترین دشت استان کرمان به شمار می‌رود.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان