خانه » شهردار منطقه یک در خصوص حادثه ریزش دیوار جنب پارکینگ مسجد حاج شریف توضیحاتی ارائه داد.

شهردار منطقه یک در خصوص حادثه ریزش دیوار جنب پارکینگ مسجد حاج شریف توضیحاتی ارائه داد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان