خانه » سرمربی استقلال چندین خودرو گرانقیمت دارد ولی برای حضور در تمرینات استقلال همیشه از این بنز استفاده می کند.

سرمربی استقلال چندین خودرو گرانقیمت دارد ولی برای حضور در تمرینات استقلال همیشه از این بنز استفاده می کند.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان