خانه » سردار کاظمینی خبر داد: خنثی سازی چند عملیات‌ انتحاری و ترور در نقاط حساس تهران توسط سپاه

سردار کاظمینی خبر داد: خنثی سازی چند عملیات‌ انتحاری و ترور در نقاط حساس تهران توسط سپاه

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان