خانه » رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رفسنجان ضمن تبریک عید نوروز، از حضور سه اکیپ نظارت ويژه ای بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در ایام نوروز خبر داد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رفسنجان ضمن تبریک عید نوروز، از حضور سه اکیپ نظارت ويژه ای بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی در ایام نوروز خبر داد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان