خانه » تکمیلی / / سرطایفه "هاشم زهی" ترور شد/ محکومیت ترور توسط سران طوایف سنی کرمان

تکمیلی / / سرطایفه “هاشم زهی” ترور شد/ محکومیت ترور توسط سران طوایف سنی کرمان

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان