خانه » بيانيه تجمع اعتراض مردم رفسنجان به هتك حرمت ساحت مقدس امام حسین(ع) توسط بهائيان در محرم

بيانيه تجمع اعتراض مردم رفسنجان به هتك حرمت ساحت مقدس امام حسین(ع) توسط بهائيان در محرم

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان