خانه » بخش جدید ICU بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان تکمیل گردیده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید

بخش جدید ICU بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان تکمیل گردیده و به زودی به بهره برداری خواهد رسید

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان