خانه » اولین سینما سیار عمار صبح امروز سه شنبه 14 بهمن با حضور مسئولین و مردم استان چهارمحال و بختیاری به دست همسر سردار شهید سید عبدالهادی موسوی در شهرکرد افتتاح شد.

اولین سینما سیار عمار صبح امروز سه شنبه 14 بهمن با حضور مسئولین و مردم استان چهارمحال و بختیاری به دست همسر سردار شهید سید عبدالهادی موسوی در شهرکرد افتتاح شد.

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان