خانه » آغاز گشت های واکنش سریع نیروی انتظامی در سطح شهر رفسنجان برای پیشگیری از شیوع کرونا

آغاز گشت های واکنش سریع نیروی انتظامی در سطح شهر رفسنجان برای پیشگیری از شیوع کرونا

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان