دوربین خانه خشتی در سفر یکروزه وزیر آموزش و پرورش به رفسنجان

 • شناسه خبر: 95784
دوربین خانه خشتی در سفر یکروزه وزیر آموزش و پرورش به رفسنجان

وزیر آموزش و پرورش عصر امروز به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به رفسنجان سفر کرد.

خانه » آخرین اخبار » دوربین خانه خشتی در سفر یکروزه وزیر آموزش و پرورش به رفسنجان

به گزارش خانه خشتی، علی اصغر فانی در آغاز سفر یکروزه خود به رفسنجان به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) ادای احترام کرد .

افتتاح سایت خورشیدی این دانشگاه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی این دانشگاه طی دو سال گذشته از دیگر اقدامات وی در رفسنجان بود.

در ادامه نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر برگزار شد.

نشست فرهنگیان در سالن شهای دانش اموز اداره آموزش و پرورش رفسنجان دیگر برنامه فانی در این سفر چند ساعته به رفسنجان بود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان نیز بازدید کوتاهی داشت.

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) در آغاز سفر یکروزه خود به رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) در آغاز سفر یکروزه خود به رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

ادای احترام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به مقام شامخ شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

عکس یادگاری چند تن از دانشجویان با وزیر آموزش پرورش در جوار شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

عکس یادگاری چند تن از دانشجویان با وزیر آموزش پرورش در جوار شهدای گمنام دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

اقامه نماز ظهر و عصر وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه در مسجد دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

اقامه نماز ظهر و عصر وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه در مسجد دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

افتتاح سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدیداز سایت خورشیدی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان توسط وزیر آموزش پرورش و هیئت همراه

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

بازدید وزیر آموزش پرورش از نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

فرماندار شهرستان رفسنجان در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

فرماندار شهرستان رفسنجان در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

امام جمعه شهرستان رفسنجان در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

امام جمعه شهرستان رفسنجان در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نماینده مردم شهرستان رفسنجان دکتر اذین در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نماینده مردم شهرستان رفسنجان دکتر اذین در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نماینده منتخب مردم شهرستان رفسنجان مهندس انارکی در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نماینده منتخب مردم شهرستان رفسنجان مهندس انارکی در سالن خیام دانشگاه ولی عصر (عج) در حضور وزیر آموزش و پرورش

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان شهرستان رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

نشست اعضای شورای اداری، خانواده ی معظم شهدا و ایثار گران، علما و روحانیون، نخبگان و دانشگاهیان، اصناف، صنعتگران، کارافرینان و کشاورزان رفسنجان با نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در سالن خیام دانشگاه ولیعصر رفسنجان

گلایه دانشجو معلول از وزیر آموزش پرورش

گلایه دانشجو معلول از وزیر آموزش پرورش

برچسب ها:
دوربین خانه خشتی سفر وزیر آموزش و پرورش به رفسنجان سفر یکروزه وزیر آموزش و پرورش در رفسنجان نماینده ویژه رئیس جمهور در رفسنجان وزیر آموزش و پرورش
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان