اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

  • شناسه خبر: 36573
اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

به گزارش “خانه خشتی”، روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله جمعه ۱۳۹۳/۱/۱ ۰۵:۲۹:۵۰ ۰۶:۴۸:۳۶ ۱۲:۵۳:۱۲ ۱۸:۵۷:۴۸ ۱۹:۱۴:۴۹ ۰۰:۱۳:۴۹ ۲۱/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۷ شنبه ۱۳۹۳/۱/۲ ۰۵:۲۸:۳۲ ۰۶:۴۷:۲۲ ۱۲:۵۲:۵۴ ۱۸:۵۸:۲۶ ۱۹:۱۵:۲۸ ۰۰:۱۳:۲۹ ۲۲/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۵ یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۳ ۰۵:۲۷:۱۴ ۰۶:۴۶:۰۹ ۱۲:۵۲:۳۶ ۱۸:۵۹:۰۴ ۱۹:۱۶:۰۶ ۰۰:۱۳:۰۹ ۲۳/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۳ دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۴ […]

خانه » آخرین اخبار » اوقات شرعی به افق رفسنجان در ماه فروردین

به گزارش “خانه خشتی”،

روز تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب تاریخ میلادی خورشید و قبله
جمعه ۱۳۹۳/۱/۱ ۰۵:۲۹:۵۰ ۰۶:۴۸:۳۶ ۱۲:۵۳:۱۲ ۱۸:۵۷:۴۸ ۱۹:۱۴:۴۹ ۰۰:۱۳:۴۹ ۲۱/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۷
شنبه ۱۳۹۳/۱/۲ ۰۵:۲۸:۳۲ ۰۶:۴۷:۲۲ ۱۲:۵۲:۵۴ ۱۸:۵۸:۲۶ ۱۹:۱۵:۲۸ ۰۰:۱۳:۲۹ ۲۲/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۵
یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۳ ۰۵:۲۷:۱۴ ۰۶:۴۶:۰۹ ۱۲:۵۲:۳۶ ۱۸:۵۹:۰۴ ۱۹:۱۶:۰۶ ۰۰:۱۳:۰۹ ۲۳/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۳
دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۴ ۰۵:۲۵:۵۶ ۰۶:۴۴:۵۵ ۱۲:۵۲:۱۸ ۱۸:۵۹:۴۱ ۱۹:۱۶:۴۴ ۰۰:۱۲:۴۸ ۲۴/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۴۱
سه شنبه ۱۳۹۳/۱/۵ ۰۵:۲۴:۳۷ ۰۶:۴۳:۴۱ ۱۲:۵۲:۰۰ ۱۹:۰۰:۱۹ ۱۹:۱۷:۲۲ ۰۰:۱۲:۲۸ ۲۵/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۳۹
چهار شنبه ۱۳۹۳/۱/۶ ۰۵:۲۳:۱۸ ۰۶:۴۲:۲۸ ۱۲:۵۱:۴۲ ۱۹:۰۰:۵۶ ۱۹:۱۸:۰۰ ۰۰:۱۲:۰۷ ۲۶/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۳۷
پنج شنبه ۱۳۹۳/۱/۷ ۰۵:۲۱:۵۸ ۰۶:۴۱:۱۴ ۱۲:۵۱:۲۴ ۱۹:۰۱:۳۴ ۱۹:۱۸:۳۸ ۰۰:۱۱:۴۶ ۲۷/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۳۵
جمعه ۱۳۹۳/۱/۸ ۰۵:۲۰:۳۸ ۰۶:۴۰:۰۱ ۱۲:۵۱:۰۶ ۱۹:۰۲:۱۱ ۱۹:۱۹:۱۵ ۰۰:۱۱:۲۵ ۲۸/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۳۲
شنبه ۱۳۹۳/۱/۹ ۰۵:۱۹:۱۹ ۰۶:۳۸:۴۷ ۱۲:۵۰:۴۸ ۱۹:۰۲:۴۸ ۱۹:۱۹:۵۳ ۰۰:۱۱:۰۳ ۲۹/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۳۰
یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۰ ۰۵:۱۷:۵۹ ۰۶:۳۷:۳۴ ۱۲:۵۰:۳۰ ۱۹:۰۳:۲۵ ۱۹:۲۰:۳۱ ۰۰:۱۰:۴۲ ۳۰/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۲۸
دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۱ ۰۵:۱۶:۳۸ ۰۶:۳۶:۲۱ ۱۲:۵۰:۱۲ ۱۹:۰۴:۰۲ ۱۹:۲۱:۰۹ ۰۰:۱۰:۲۰ ۳۱/۳/۲۰۱۴ ۱۵:۲۶
سه شنبه ۱۳۹۳/۱/۱۲ ۰۵:۱۵:۱۸ ۰۶:۳۵:۰۸ ۱۲:۴۹:۵۴ ۱۹:۰۴:۴۰ ۱۹:۲۱:۴۸ ۰۰:۰۹:۵۹ ۱/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۲۴
چهار شنبه ۱۳۹۳/۱/۱۳ ۰۵:۱۳:۵۷ ۰۶:۳۳:۵۶ ۱۲:۴۹:۳۶ ۱۹:۰۵:۱۷ ۱۹:۲۲:۲۶ ۰۰:۰۹:۳۷ ۲/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۲۲
پنج شنبه ۱۳۹۳/۱/۱۴ ۰۵:۱۲:۳۷ ۰۶:۳۲:۴۳ ۱۲:۴۹:۱۹ ۱۹:۰۵:۵۴ ۱۹:۲۳:۰۴ ۰۰:۰۹:۱۵ ۳/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۲۰
جمعه ۱۳۹۳/۱/۱۵ ۰۵:۱۱:۱۶ ۰۶:۳۱:۳۱ ۱۲:۴۹:۰۱ ۱۹:۰۶:۳۱ ۱۹:۲۳:۴۲ ۰۰:۰۸:۵۴ ۴/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۱۷
شنبه ۱۳۹۳/۱/۱۶ ۰۵:۰۹:۵۶ ۰۶:۳۰:۱۹ ۱۲:۴۸:۴۴ ۱۹:۰۷:۰۸ ۱۹:۲۴:۲۱ ۰۰:۰۸:۳۲ ۵/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۱۵
یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۷ ۰۵:۰۸:۳۵ ۰۶:۲۹:۰۸ ۱۲:۴۸:۲۷ ۱۹:۰۷:۴۵ ۱۹:۲۴:۵۹ ۰۰:۰۸:۱۰ ۶/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۱۳
دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۱۸ ۰۵:۰۷:۱۵ ۰۶:۲۷:۵۷ ۱۲:۴۸:۱۰ ۱۹:۰۸:۲۳ ۱۹:۲۵:۳۸ ۰۰:۰۷:۴۹ ۷/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۱۱
سه شنبه ۱۳۹۳/۱/۱۹ ۰۵:۰۵:۵۴ ۰۶:۲۶:۴۶ ۱۲:۴۷:۵۳ ۱۹:۰۹:۰۰ ۱۹:۲۶:۱۶ ۰۰:۰۷:۲۷ ۸/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۰۹
چهار شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۰ ۰۵:۰۴:۳۴ ۰۶:۲۵:۳۶ ۱۲:۴۷:۳۶ ۱۹:۰۹:۳۷ ۱۹:۲۶:۵۵ ۰۰:۰۷:۰۶ ۹/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۰۷
پنج شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۱ ۰۵:۰۳:۱۴ ۰۶:۲۴:۲۶ ۱۲:۴۷:۲۰ ۱۹:۱۰:۱۵ ۱۹:۲۷:۳۴ ۰۰:۰۶:۴۴ ۱۰/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۰۵
جمعه ۱۳۹۳/۱/۲۲ ۰۵:۰۱:۵۴ ۰۶:۲۳:۱۷ ۱۲:۴۷:۰۴ ۱۹:۱۰:۵۲ ۱۹:۲۸:۱۳ ۰۰:۰۶:۲۳ ۱۱/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۰۳
شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۳ ۰۵:۰۰:۳۴ ۰۶:۲۲:۰۸ ۱۲:۴۶:۴۹ ۱۹:۱۱:۳۰ ۱۹:۲۸:۵۲ ۰۰:۰۶:۰۲ ۱۲/۴/۲۰۱۴ ۱۵:۰۱
یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۲۴ ۰۴:۵۹:۱۴ ۰۶:۲۰:۵۹ ۱۲:۴۶:۳۳ ۱۹:۱۲:۰۷ ۱۹:۲۹:۳۱ ۰۰:۰۵:۴۱ ۱۳/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۵۹
دوشنبه ۱۳۹۳/۱/۲۵ ۰۴:۵۷:۵۵ ۰۶:۱۹:۵۱ ۱۲:۴۶:۱۸ ۱۹:۱۲:۴۵ ۱۹:۳۰:۱۱ ۰۰:۰۵:۲۰ ۱۴/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۵۷
سه شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۶ ۰۴:۵۶:۳۶ ۰۶:۱۸:۴۴ ۱۲:۴۶:۰۴ ۱۹:۱۳:۲۳ ۱۹:۳۰:۵۱ ۰۰:۰۵:۰۰ ۱۵/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۵۵
چهار شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۷ ۰۴:۵۵:۱۸ ۰۶:۱۷:۳۸ ۱۲:۴۵:۴۹ ۱۹:۱۴:۰۱ ۱۹:۳۱:۳۰ ۰۰:۰۴:۳۹ ۱۶/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۵۳
پنج شنبه ۱۳۹۳/۱/۲۸ ۰۴:۵۳:۵۹ ۰۶:۱۶:۳۲ ۱۲:۴۵:۳۵ ۱۹:۱۴:۳۹ ۱۹:۳۲:۱۰ ۰۰:۰۴:۱۹ ۱۷/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۵۱
جمعه ۱۳۹۳/۱/۲۹ ۰۴:۵۲:۴۱ ۰۶:۱۵:۲۶ ۱۲:۴۵:۲۲ ۱۹:۱۵:۱۷ ۱۹:۳۲:۵۰ ۰۰:۰۳:۵۹ ۱۸/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۴۹
شنبه ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۰۴:۵۱:۲۴ ۰۶:۱۴:۲۲ ۱۲:۴۵:۰۹ ۱۹:۱۵:۵۵ ۱۹:۳۳:۳۰ ۰۰:۰۳:۴۰ ۱۹/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۴۷
یکشنبه ۱۳۹۳/۱/۳۱ ۰۴:۵۰:۰۷ ۰۶:۱۳:۱۸ ۱۲:۴۴:۵۶ ۱۹:۱۶:۳۴ ۱۹:۳۴:۱۱ ۰۰:۰۳:۲۰ ۲۰/۴/۲۰۱۴ ۱۴:۴۵
برچسب ها:
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان