سه واحد صنفی در رفسنجان پلمپ شد / واحدهای صنفی تذکرات را جدی بگیرند + تصاویر

  • شناسه خبر: 168854
سه واحد صنفی در رفسنجان پلمپ شد / واحدهای صنفی تذکرات را جدی بگیرند + تصاویر

سه واحد صنفی در رفسنجان به علت گرانفروشی، عدم درج اتیکت و اجناس تاریخ گذشته پلمپ شد.

خانه » آخرین اخبار » سه واحد صنفی در رفسنجان پلمپ شد / واحدهای صنفی تذکرات را جدی بگیرند + تصاویر

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی؛ امشب ۵ آذر ماه ۱۳۹۸ بازدید سرزده گشت کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر صورت گرفت.

محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت:در ادامه بازدید سرزده گشت کمیته صیانت از حقوق عامه در سطح شهر سه واحد صنفی به علت عدم درج اتیکت و اجناس تاریخ گذشته پلمپ شد.

وی بیان داشت:واحد های صنفی تذکرات گرانفروشی، عدم درج قیمت ها و تخلفات بهداشتی را جدی بگیرند، شرایط اقتصادی کشور و گران شدن قیمت بنزبن نباید باعث شود که واحدهای صنفی بخواهند قیمت ها را افزایش دهند.

وی افزود: در صورتیکه واحدهای صنفی بخواهند اجناس خود را خودسرانه افزایش دهند دادسرا و دادگستری با این موارد برخورد قانونی خواهد کرد.

قریب خاطرنشان کرد : به اصناف تدکر می دهیم به خاطر اندک سود، اعتبار خود را زیر سوال نبرند تا این امر منجر به پلمپ واحد صنفی، تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی نشود.

بازپرس دادسرای رفسنجان تصریح کرد: مردم می توانند شکایات خود را به سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ مربوط به اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
وی با بیان اینکه یکی از منابع پیگیری های ما گزارشات مردمی است گفت: بازدیدهای ما به صورت سرزده در زمان و مکان نامعلوم انجام می شود لذا به اصناف تدکر جدی می دهیم که همه واحد های صنفی در آینده مورد بازرسی قرار می گیرند.

قریب ادامه داد: همه نهادهای مربوطه از جمله اداره صنعت، معدن و تجارت ،تعزیرات، دادگستری ، اماکن و نیروی انتظامی جهت جلوگیری از تخلفات صنفی پای کار هستند.

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان

محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

کمیته صیانت از حقوق عامه با حضور نماینده دادسرای رفسنجان، قاضی تعزیرات،نماینده اداره صمت و رییس اداره اماکن از اصناف مختلف در سطح شهر رفسنجان

برچسب ها:
تخلفات بهداشتی شرایط اقتصادی کشور عدم درج قیمت ها گران شدن قیمت بنزبن گرانفروشی گشت کمیته صیانت از حقوق عامه
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان