با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت؛

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد/گزارش تصویری

  • شناسه خبر: 147026
جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد/گزارش تصویری

نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی با حضور معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) برگزار شد.

خانه » رفسنجان » جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد/گزارش تصویری

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خانه خشتی ، ظهر روز گذشته در نشستی بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) ،انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ، محمدرضا بنی اسد مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران ، علی محمدی عضو هیئت مدیر شرکت صنایع مس ایران ،احمدی مدیر مجتمع مس رفسنجان ، مجید کهنوجی مدیر منطقه ویژه اقتصادی ، صنعتگران و کارآفرینان و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان برگزار شد.

در ضمن در حاشیه نشست معاون وزیر صنعت ،معدن به همراه هئیت همراه از کارخانه ها و پروژه های منطقه ویژه اقتصادی بازدید و فاز دوم شهرک زنجیره مس به مساحت ۱۸۰۰ هکتار کلنگ زنی شد.

فاز دوم شهرک زنجیره مس ۱۸۰۰ متر مساحت دارد که ۵۰۰ هکتار آن برای ایجاد شهرک مس در بالا و پایین دست توسط شرکت ملی مس احداث می شود.

همچنین ۱۵۰ هکتار از زمین این منطقه به ایجاد شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی اختصاص دارد. ۵۰۰ هکتار از مساحت کل این طرح، برای ایجاد شهرک اختصاصی جذب سرمایه خارجی توسط شرکت سرمایه گذاری ایران و چین خواهد بود.

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجانجلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

محمدرضا بنی اسد مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

محمدرضا بنی اسد مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مدیر مجتمع مس رفسنجان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

انارکی محمدی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

محمدرضا بنی اسد مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

محمدرضا بنی اسد مدیر عامل شرکت صنایع مس ایران در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

 صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

 صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

 صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

صنعتگران و کارآفرینان در جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) در نشست بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

جلسه بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

بازدید مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو) از طره ها و پروژ های  منطقه ویژه اقتصادی شهرستان رفسنجان

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

کلنگ زنی طرح توسعه ۱۸۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان برای ایجاد شهرک اختصاصی مس ، شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی و شهرک اختصاصی سرمایه گذاری ایران و چین با حضور مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ( ایمیدرو)

برچسب ها:
چین شرکت صنایع مس ایران شهرک اختصاصی نیروگاه خورشیدی صنعتگران و کارآفرینان رفسنجان فاز دوم شهرک زنجیره مس کلنگ زنی مجتمع مس رفسنجان مشکلات صنعت شهرستان منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت ،معدن نشستی بررسی مشکلات صنعت شهرستان رفسنجان نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیروگاه خورشیدی
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان