تصاویر زیبا از تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

  • شناسه خبر: 130835
تصاویر زیبا از تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

عصر امروز مراسم عزاداری هیئت های مذهبی شهرستان رفسنجان در میدان ایراهیم این شهر برگزار شد.

خانه » آخرین اخبار » تصاویر زیبا از تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”،عصر امروز عزاداران حسینی در قالب دسته های سینه زنی و زنجیر زنی، به عزای امام حسین (ع) و یارانش نشستند.

محمدی انارکی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس ، رئیس شورای شهر  و پاکزاد عضو شورای شهر رفسنجان در این مراسم معنوی حضور داشتند.

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانمراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

سید احمد حسینی پیر غلام امام حسین و سر هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

سید احمد حسینی پیر غلام امام حسین و سر هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

گروه موزیک هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

گروه موزیک هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

گروه موزیک هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

گروه موزیک هیئت علی آباد رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور اسماعیلی مدیر موسسه خیریه کوثر و پاکزاد عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور اسماعیلی مدیر موسسه خیریه کوثر و پاکزاد عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای شهر رفسنجان در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجانحضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

حضور چشمگیر پرسنل نیروس انتظامی در مراسم تجمع هیئت های عزاداری در میدان ابراهیم رفسنجان

برچسب ها:
زنجیر زنی سینه زنی عزاداران حسینی رفسنجان میدان ابراهیم رفسنجان هیئت های مذهبی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان