عصر امروز

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان برگزار شد + تصاویر

 • شناسه خبر: 130224
مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان برگزار شد + تصاویر

علیار اسکندری طی حکمی از سوی استانداری کرمان به سمت سرپرستی فرمانداری رفسنجان منصوب شد.

خانه » آخرین اخبار » مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خانه خشتی ، عصر امروز مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در فرمانداری برگزار شد.

در این آیین علیار اسکندری نسب که سمت مدیر کل اداره سیاسی و انتخابات استانداری کرمان را بر عهده داشته، طی حکمی از سوی استاندار کرمان به سمت سرپرستی فرمانداری رفسنجان منصوب شد و از زحمایت قریب به سه سال و نیم حمید ملانوری در این منصب تقدیر بعمل آمد.

حمید ملانوری از سوی استاندار به سمت مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

علیار اسکندری نسب فرماندار جدید و نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

علیار اسکندری نسب فرماندار جدید و نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

 اکبر پور محمدی شهردار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اکبر پور محمدی شهردار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

امام جمعه و فرمانده سپاه شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

امیر حسینی رئیس کمیته امداد شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

امیر حسینی رئیس کمیته امداد شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

 محمدی انارکی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

محمدی انارکی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حمید ملانوری فرماندار سابق رفسنجان و مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حمید ملانوری فرماندار سابق رفسنجان و مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

صفری مشاور فرماندار در امور معلولین در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

صفری مشاور فرماندار در امور معلولین در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سرهنگ خلیلی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سرهنگ خلیلی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

 اکبر پور محمدی شهردار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اکبر پور محمدی شهردار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مدیر حراست مس منطقه کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مدیر حراست مس منطقه کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سرهنگ خلیلی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سرهنگ خلیلی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

معاون منابع انسانی ،مدیر روابط عمومی و رئیس روابط عمومی مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

معاون منابع انسانی ،مدیر روابط عمومی و رئیس روابط عمومی مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

فتحیان عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

فتحیان عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

معاون منابع انسانی ،مدیر روابط عمومی و رئیس روابط عمومی مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

معاون منابع انسانی ،مدیر روابط عمومی و رئیس روابط عمومی مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حضور خادم الحسینی رئیس سابق شورای شهر و حجت الاسلام ارجمند عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حضور خادم الحسینی رئیس سابق شورای شهر و حجت الاسلام ارجمند عضو شورای شهر رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

قرائت حکم علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

قرائت حکم علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا حکم علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا حکم علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر از طرف استاندار کرمان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان به حمید ملانوری فرماندار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر از طرف استاندار کرمان توسط ذکا اسدی معاون سیاسی استاندار کرمان به حمید ملانوری فرماندار سابق رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط محمدی انارکی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان وانار در مجلس شورای اسلامی به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط محمدی انارکی نماینده مردم شهرستان های رفسنجان وانار در مجلس شورای اسلامی به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط سرهنگ سلطانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان رفسنجان به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط سرهنگ سلطانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان رفسنجان به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط دادستان شهرستان رفسنجان به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

اهدا لوح تقدیر توسط
دادستان شهرستان رفسنجان به حمید ملانوری فرمانده سابق رفسنحان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حسنی مدیر عامل مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

حسنی مدیر عامل مس منطقه کرمان در رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سخنرانی حمید ملانوری فرماندار سابق شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

سخنرانی حمید ملانوری فرماندار سابق شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

سخنرانی علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سخنرانی علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

سخنرانی حمید ملانوری فرماندار سابق شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

سخنرانی حمید ملانوری فرماندار سابق شهرستان رفسنجان در مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

مراسم تودیع و معارفه فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری رفسنجان

برچسب ها:
تودیع و معارفه حمید ملانوری علیار اسکندری نسب فرماندار جدید شهرستان رفسنجان فرماندار جدید فرماندار رفسنجان فرمانداری شهرستان رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

 • رفسنجان بی کس

  ما رفسنجانیها آنقدر بدبختو خلیم که هر کسی را از هر جهنم دره ای می زارن مسئول شهر شرکت مس که شهربابکیها و سیرجانیها و بافتیها و پاریزیها از مون گرفتن مدیر ش هم که یه زرندی سرمایه گذاری و شرکتهاش هم که کرمون و بافتین خدا نیامرزه حسین مرعشی را که ما رفسنجونیا رو به این روز انداخت آلان هم که یه بافتی را گذاشتن فرماندار آقایان هاشمی و پورمحمدی ...

  نادر

  معلوم نیست چرا هر استانداری میخواهد به دوستانش پاداش بدهد او را به فرمانداری رفسنجان منصوب می کند . ظاهرا" این فرمانداری شده جای دوست بازی . این آقای اسکندری چه سوابق اجرایی مفیدی داشته که او را فرماندار رفسنجان کرده اند ؟

  سورنا

  امان از لجاجت یک فرد خاص با جریان انقلابی برای فرار از شکست در ریاست دانشگاه ازاد فرماندار رو عوض کردندخدا لعنت کنه ظالم به این شهر رو
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان