مسابقه اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ در رفسنجان برگزار شد/تصاویر + نتایج

  • شناسه خبر: 120604
مسابقه اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ در رفسنجان برگزار شد/تصاویر + نتایج

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان با حضور علاقمندان به این ورزش و مسئولین برگزار شد

خانه » آخرین اخبار » مسابقه اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ در رفسنجان برگزار شد/تصاویر + نتایج

به گزارش “خانه خشتی” ، مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان به همت هیئت اسب سورای و کمیته کورس شهرستان همراه با تعدای شوی سواره (هنرنمایی اسب و چابکسوار) با حضور علاقمندان به این ورزش و مسئولین برگزار شد.

لازم به ذکر است که این دوره از مسابقات در سه گروه اسب های نژاده عرب ، اسب های زیر ۸ امتیاز ، اسب های بالای ۸ امتیاز برگزار گردید،که در پایان به مقام اول تا سوم حکم قهرمانی از سوی هیئت سواری کاری شهرستان اهدا شد.

اسب های زیر ۸ امتیاز شامل اسب های میشود که تا کنون در مسابقات کورس شرکت نکردند یا مقامی در مسابقات قبلی کورس کسب نکرده اند ؛ اسب های بالای ۸ امتیاز شمامل اسب های میشود که در مسابقات کورس مقام اول تا سوم کسب کرده اند

✅ نتایج و تصاویر مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان  بدین شرح میباشد :

??گروه اسب های نژاد عرب مسافت ۱۲۰۰ متر

۱️⃣ ? نام اسب فراری
? مالک و مربی عبدالحسین مجد
? سوارکار مرتضی دادا

۲️⃣ ? فتح المبین
? مالک علیرضا نیک نظر
? مربی و سوار کار علیرضا اسماعیلی

۳️⃣ ? نارینا
? مالک امیر علی امیری
? مربی علیرضا اسماعیلی
? سوارکار امیر امیری

?? گروه اسب های زیر ۸ امتیاز  مسافت ۱۲۰۰ متر

۱️⃣ ? امپراتور
?مالک محمد محمدحسینی
? مربی علیرضا محمد حسینی
? سوارکار حسین پورمیرزایی

۲️⃣ ? قیصر
? مالک حسین عسکریان
? مربی پرویز زینلی
? سوار کار یاسر میرزایی

۳️⃣ ? تندر
? مالک محمد رجبی
? مربی حسین عرب زاده
? سوارکار حمید رجبی

?? گروه اسب های بالای ۸ امتیاز مسافت ۱۴۰۰ متر

۱️⃣ ? نام اسب چالدران
? مالک سید محمد حسینی
? مربی حسین غلامنژاد
? سوارکار علیرضا اسماعیلی

۲️⃣ ? راشد
? مالک و مربی عبدالحسین مجد
? سوارکار مرتضی دادا

۳️⃣ ? اشکان
? مالک و مربی مهدی شریفی
? سوار کار حمید زندنیا

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

 گروه اسب های نژاد عرب مسافت 1200 متر نام اسب فراری مالک و مربی عبدالحسین مجد سوارکار مرتضی دادا

گروه اسب های نژاد عرب مسافت ۱۲۰۰ متر
نام اسب فراری
مالک و مربی عبدالحسین مجد
سوارکار مرتضی دادا

 گروه اسب های نژاد عرب مسافت 1200 متر فتح المبین مالک علیرضا نیک نظر مربی و سوار کار علیرضا اسماعیلی

گروه اسب های نژاد عرب مسافت ۱۲۰۰ متر
فتح المبین
مالک علیرضا نیک نظر
مربی و سوار کار علیرضا اسماعیلی

 گروه اسب های نژاد عرب مسافت 1200 متر نام اسب ، نارینا مالک امیر علی امیری مربی علیرضا اسماعیلی سوارکار امیر امیری

گروه اسب های نژاد عرب مسافت ۱۲۰۰ متر
نام اسب ، نارینا
مالک امیر علی امیری
مربی علیرضا اسماعیلی
سوارکار امیر امیری

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

 گروه اسب های زیر 8 امتیاز مسافت 1200 متر نام اسب تندر مالک محمد رجبی مربی حسین عرب زاده سوارکار حمید رجبی

گروه اسب های زیر ۸ امتیاز مسافت ۱۲۰۰ متر
نام اسب تندر
مالک محمد رجبی
مربی حسین عرب زاده
سوارکار حمید رجبی

 گروه اسب های زیر 8 امتیاز مسافت 1200 متر نام اسب امپراتور مالک محمد محمدحسینی مربی علیرضا محمد حسینی سوارکار حسین پورمیرزایی

گروه اسب های زیر ۸ امتیاز مسافت ۱۲۰۰ متر
نام اسب امپراتور
مالک محمد محمدحسینی
مربی علیرضا محمد حسینی
سوارکار حسین پورمیرزایی

 گروه اسب های زیر 8 امتیاز مسافت 1200 متر نام اسب قیصر مالک حسین عسکریان مربی پرویز زینلی سوار کار یاسر میرزایی

گروه اسب های زیر ۸ امتیاز مسافت ۱۲۰۰ متر
نام اسب قیصر
مالک حسین عسکریان
مربی پرویز زینلی
سوار کار یاسر میرزایی

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

 گروه اسب های بالای 8 امتیاز مسافت 1400 متر نام اسب اشکان مالک و مربی مهدی شریفی سوار کار حمید زندنیا

گروه اسب های بالای ۸ امتیاز مسافت ۱۴۰۰ متر
نام اسب اشکان
مالک و مربی مهدی شریفی
سوار کار حمید زندنیا

 گروه اسب های بالای 8 امتیاز مسافت 1400 متر نام اسب چالدران مالک سید محمد حسینی مربی حسین غلامنژاد سوارکار علیرضا اسماعیلی

گروه اسب های بالای ۸ امتیاز مسافت ۱۴۰۰ متر
نام اسب چالدران
مالک سید محمد حسینی
مربی حسین غلامنژاد
سوارکار علیرضا اسماعیلی

 گروه اسب های بالای 8 امتیاز مسافت 1400 متر نام اسب راشد مالک و مربی عبدالحسین مجد سوارکار مرتضی دادا

گروه اسب های بالای ۸ امتیاز مسافت ۱۴۰۰ متر
نام اسب راشد
مالک و مربی عبدالحسین مجد
سوارکار مرتضی دادا

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

 گروه اسب های بالای 8 امتیاز مسافت 1400 متر نام اسب اشکان مالک و مربی مهدی شریفی سوار کار حمید زندنیا

گروه اسب های بالای ۸ امتیاز مسافت ۱۴۰۰ متر
نام اسب اشکان
مالک و مربی مهدی شریفی
سوار کار حمید زندنیا

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه 95 که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه ۹۵ که در میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان

برچسب ها:
کمیته کورس رفسنجان کورس مسابقات اسب دوانی کورس زمستانه مسابقات کورس اسب میدان کورس سید الشهدای قاسم آباد حاجی رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان