دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/تصاویر

  • شناسه خبر: 117108
دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/تصاویر

به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر جمعی از مسئولین رفسنجان به دیدار خانواده شهید علی پورمحمدی رفتند.

خانه » رفسنجان » دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/تصاویر

به گزارش خانه خشتی ، حجت الاسلام رمضانی امام جمعه ، ملانوری فرماندار و جمعی از دیگر مسئولین رفسنجان شب گذشته به دیدار خانواده شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی رفتند.

گفتنی است در این دیدار حجت الاسلام پور محمدی رئیس دادگستری و علی اکبر پور محمدی شهردار رفسنجان دو برادر این شهید بزرگوار نیز حضور داشتند.

این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

در این دیدار کتاب «مومن انقلابی» کتابی که درباره روحانی مبارز حاج شیخ عباس پورمحمدی به رشته تحریر درآمده است،از سوی خانواده پور محمدی به حاضرین اهدا گردید.

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدیدیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

فرماندار رفسنجان در حال مطالعه کتاب «مومن انقلابی» کتابی که درباره روحانی مبارز حاج شیخ عباس پورمحمدی در دیدار با خانواده شهید پور محمدی

فرماندار رفسنجان در حال مطالعه کتاب «مومن انقلابی» کتابی که درباره روحانی مبارز حاج شیخ عباس پورمحمدی در دیدار با خانواده شهید پور محمدی

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی که این شهید گرانقدر در تاریخ ۲۵ دی ۶۵ در مرحله دوم عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده است.

امام جمعه محترم رفسنجان در حال مطالعه کتاب «مومن انقلابی» کتابی که درباره روحانی مبارز حاج شیخ عباس پورمحمدی در دیدار با خانواده شهید پور محمدی

امام جمعه محترم رفسنجان در حال مطالعه کتاب «مومن انقلابی» کتابی که درباره روحانی مبارز حاج شیخ عباس پورمحمدی در دیدار با خانواده شهید پور محمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

دیدار مسئولان رفسنجان با خانواده شهید پور محمدی/شهید بزرگوار علی پور محمدی فرزند مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی

برچسب ها:
ایام الله دهه مبارک فجر دیدار شهید پور محمدی کتاب «مومن انقلابی» مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عباس پورمحمدی مومن انقلابی
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان