همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان/تصاویر

  • شناسه خبر: 115849
همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان/تصاویر

مردم شهر رفسنجان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره سه یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان را گرامی داشتند.

خانه » آخرین اخبار » همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان/تصاویر

به گزارش “خانه خشتی” ، مردم شهر رفسنجان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ و آوردن گل با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان ابراز همدردی کردند.

مردم با روشن کردن شمع یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان حادثه ساختمان پلاسکو تهران را گرامی داشته و به نوعی قدردان زحمات آتش‌نشانان در سراسر میهن اسلامی شدند.

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

هیئت دوچرخه سواری شهرستان در همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره 3 رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره 3 رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره 3 رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ رفسنجان به همراه رمضانی ریاست اتش نشانی شهرستان رفسنجان

ماشین گل گرفته اتش نشانی به یاد شهدای اتش نشان در ایستگاه شماره 3 اتش نشانی رفسنجان

ماشین گل گرفته اتش نشانی به یاد شهدای اتش نشان در ایستگاه شماره ۳ اتش نشانی رفسنجان

ماشین گل گرفته اتش نشانی به یاد شهدای اتش نشان در ایستگاه شماره 3 اتش نشانی رفسنجان

ماشین گل گرفته اتش نشانی به یاد شهدای اتش نشان در ایستگاه شماره ۳ اتش نشانی رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

 همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 شهرستان رفسنجان

همدردی مردم رفسنجان با خانواده‌های شهدای آتش‌نشان با حضور در ایستگاه‌ آتش‌نشانی شماره ۳ شهرستان رفسنجان

برچسب ها:
آتش‌نشان پلاسکو پلاسکو تهران حادثه حادثه ساختمان پلاسکو تهران ساختمان پلاسکو تهران شمع شهدای آتش‌نشان یستگاه‌ آتش‌نشانی شماره 3 رفسنجان
نیازمندی رفسنجان
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان