ثبت لحظات شکوه و اوج ذکرهای آسمانی؛

مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در رفسنجان / تصاویر

  • شناسه خبر: 102239
مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در رفسنجان / تصاویر

مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان و عزاداری شهادت حضرت علی(ع) در مساجد شهرستان رفسنجان برگزار شد.

خانه » آخرین اخبار » مراسم احیای شب ۲۱ ماه رمضان در رفسنجان / تصاویر

به گزارش “خانه خشتی”، لیالی قدر هنگام بزم است و عطا، و زمان عشق است و دعا. شب های قدر، فرصتی است تا انسان به خود آید، قفس تن را بگشاید و روح را در عالمی غیر از عالم حقیر و محدود ماده، در فضایی معطر و نورانی به پرواز درآورد و با نگاهی دیگر و لطیف تر به خود و جهان اطراف بنگرد؛ حجاب جان را به کناری بزند، تا ببیند که کیست و چیست و از کجا می آید و در کجا تمام دارد و به کجا خواهد رفت؟

لیالی قدر، فرصتی است تا آدمی آینده خویش را بشناسد و سرای جاودان خود را با چشم دل ببیند و قبل از این که جسم او به مقام حسرت و ندامت برسد، روح خویش را روانه آن دیار کند و آن مقامات و منازل را بشناسد نماید تا خواب غفلت او را نرباید و چرب و شیرین و زر و زیورِ آن، چشم دلش را کور نکند.

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در حسینیه ثارالله شهرستان رفسنجان

جامع ۴ (۳)

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در جوار شهدای گمنام مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد امام خمینی (ره) شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

سخنرانی حجت الاسلام نجفی در مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در مسجد جامع شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان با حضور  مردم مومن و خداجوی در بیت العباس شهرستان رفسنجان

برچسب ها:
آستان قدس رضوی آستان قدس رضوی شهرستان رفسنجان بیت العباس شهرستان رفسنجان حجت الاسلام جوشقانیان حجت الاسلام نجفی حسینیه ثارالله شهدای گمنام ماه مبارک رمضان مراسم احیای شب 21 ماه مبارک مسجد امام خمینی (ره) مسجد جامع
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

  • f.h

    باسلام و قبولی طاعات و عبادات مراسم بیت العباس شب ۲۱ که بنده رفتم واقعا خوب بود.اجرشون با آقا اباالفضل العباس(ع) التماس دعا
اخبار ویژه
اخبار رفسنجان