13میلیارد تومان تسهیلات اقتصاد مقاومتی به بسیجیان کرمان واگذار شد