12 فروردین

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت در گفت و گو با "خانه خشتی":

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت گفت: مردم با عمل و حضور همگانیشان و مسئولین با حمایت و مدیریتشان شعار سال را محقق کنند. حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه شهرستان جیرفت در گفت و گو با “خانه خشتی”، خنثی کردن توطئه دشمن در دو زمینه اقتصاد و فرهنگ را از دلایل انتخاب شعار”اقتصاد و فرهنگ با عزم […]

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت در گفت و گو با "خانه خشتی":

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت گفت: مردم با عمل و حضور همگانیشان و مسئولین با حمایت و مدیریتشان شعار سال را محقق کنند. حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه شهرستان جیرفت در گفت و گو با “خانه خشتی”، خنثی کردن توطئه دشمن در دو زمینه اقتصاد و فرهنگ را از دلایل انتخاب شعار”اقتصاد و فرهنگ با عزم […]

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت در گفت و گو با "خانه خشتی":

12 فروردین جلوه حضور مردم در صحنه/ مسئولان با حضور ملت شعار سال را محقق کنند

امام جمعه جیرفت گفت: مردم با عمل و حضور همگانیشان و مسئولین با حمایت و مدیریتشان شعار سال را محقق کنند. حجت الاسلام اصغر عسکری امام جمعه شهرستان جیرفت در گفت و گو با “خانه خشتی”، خنثی کردن توطئه دشمن در دو زمینه اقتصاد و فرهنگ را از دلایل انتخاب شعار”اقتصاد و فرهنگ با عزم […]