۵۰۰ نفر در زلزله بوشهر مجروح شدند/احتمال برپایی بیمارستان صحرایی