مجلس شورای اسلامی

با وجود همه تحریم های دشمن، به جایگاه واقعی خود بر می گردیم

نماینده مردم رفسنجان و انار مطرح کرد :

با وجود همه تحریم های دشمن، به جایگاه واقعی خود بر می گردیم

احمد انارکی محمدی :با وجود همه مشکلات و تحریمهای که دشمنان بر ما روا داشتند به جایگاه واقعی خود بر می گردیم .ما هم دنبال این هستیم قوانینی در مجلس وضع شود که به نفع مردم و جریان پویایی در کشور شود .

کار هیئت های اجرایی ونظارت از فردا آغار می شود/ امیدواریم افراد کارآمد با رأی مردم انتخاب شوند

فرماندار رفسنجان در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات:

کار هیئت های اجرایی ونظارت از فردا آغار می شود/ امیدواریم افراد کارآمد با رأی مردم انتخاب شوند

فرماندار رفسنجان با حضور در محل ستاد انتخابات از روند اجرایی شدن نام نویسی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رفسنجان و انار بازدید کرد.

نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم

امام جمعه شهرستان رفسنجان تأکید کرد؛

نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم

امام جمعه شهرستان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ به دلیل وجود دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی باید شور سیاسی ایجاد کنیم، گفت: نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم.

با وجود همه تحریم های دشمن، به جایگاه واقعی خود بر می گردیم

نماینده مردم رفسنجان و انار مطرح کرد :

با وجود همه تحریم های دشمن، به جایگاه واقعی خود بر می گردیم

احمد انارکی محمدی :با وجود همه مشکلات و تحریمهای که دشمنان بر ما روا داشتند به جایگاه واقعی خود بر می گردیم .ما هم دنبال این هستیم قوانینی در مجلس وضع شود که به نفع مردم و جریان پویایی در کشور شود .

کار هیئت های اجرایی ونظارت از فردا آغار می شود/ امیدواریم افراد کارآمد با رأی مردم انتخاب شوند

فرماندار رفسنجان در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات:

کار هیئت های اجرایی ونظارت از فردا آغار می شود/ امیدواریم افراد کارآمد با رأی مردم انتخاب شوند

فرماندار رفسنجان با حضور در محل ستاد انتخابات از روند اجرایی شدن نام نویسی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رفسنجان و انار بازدید کرد.

نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم

امام جمعه شهرستان رفسنجان تأکید کرد؛

نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم

امام جمعه شهرستان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ به دلیل وجود دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی باید شور سیاسی ایجاد کنیم، گفت: نخواهیم به هر قیمتی مجلس را در اختیار خود قرار دهیم.