شهرداری رفسنجان

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

معاون سابق خدمات شهری شهرداری مطرح کرد؛

ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان با اجرای طرح ممیزی معابر شهر رفسنجان

علینژاد با تأکید بر تأثیر اجرای طرح ممیزی در خدمات رسانی بهتر شهرداری در سطح مناطق، گفت: شهر رفسنجان به عنوان یکی از موفق ترین شهرهای استان موفق به اجرای این طرح شده است.

نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رفسنجان:

نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری رفسنجان گفت: نخاله های ساختمانی بایستی توسط مالکین به خارج از شهر یا محل های تعیین شده از سوی شهرداری حمل شود

پارکینگ طبقاتی رفسنجان با گنجایش ۵۰۰ خودرو به بهره‌برداری رسید

مشاور شهردار رفسنجان:

پارکینگ طبقاتی رفسنجان با گنجایش ۵۰۰ خودرو به بهره‌برداری رسید

مشاور شهردار و ناظر عالی پروژه پارکینگ طبقاتی شهرداری رفسنجان گفت: پارکینگ طبقاتی شهید چمران رفسنجان در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و با گنجایش بیش از ۵۰۰ خودرو به بهره‌برداری رسید.