شهرداری رفسنجان

در محیط های بسته از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید

در محیط های بسته از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رفسنجان توجه به رعایت نکات ایمنی برای جلوگیری از انتشار گاز منواکسید کربن در محیط منزل و محل کار را حائز اهمیت دانست و افزود: در منازل و فضاهای بسته هیچگاه از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید.