خانه » توکلی مسئول عملیات مرکز انتقال نفت رفسنجان در گفت و گو با خبرنگار "خانه خشتی"، از انتقال روزانه 690 هزار بشکه توسط این مرکز خبر داد

توکلی مسئول عملیات مرکز انتقال نفت رفسنجان در گفت و گو با خبرنگار “خانه خشتی”، از انتقال روزانه 690 هزار بشکه توسط این مرکز خبر داد

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان