ورزشی

توهین و تهمت به مجری برنامه نود و مجریان و تهیه کنندگان ورزشی کرمان

در اقدامی عجیب و بی سابقه صورت گرفت؛

توهین و تهمت به مجری برنامه نود و مجریان و تهیه کنندگان ورزشی کرمان

مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان که به تازگی به این سمت منصوب شده است در اقدامی عجیب و بی سابقه مجری برنامه نود و مجریان و برنامه سازان ورزشی در استان کرمان را به هوچی گری متهم کرد.