ورزشی

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان برگزار شد

به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان رفسنجان؛

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان برگزار شد

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم(مهارت های فردی و کنترلی) با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی، تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان برگزار شد.