رفسنجان

ولنگاری در جشن پیروزی انتخابات پیام تسلیت دارد / پای ارزش های فتح خرمشهر ایستاده ایم

امام جمعه رفسنجان مطرح کرد:

ولنگاری در جشن پیروزی انتخابات پیام تسلیت دارد / پای ارزش های فتح خرمشهر ایستاده ایم

امام جمعه رفسنجان گفت:در آزاد سازی خرمشهر خون های مطهر بسیاری ریخته شد ما باید به خاطر این خون ها جانانه در میدان بایستیم ؛ فکر نکنیم در کشورمان ناامنی نیست بلکه ناامنی پنهان در اثر سهل انگاری وجود دارد.

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان برگزار شد

به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان رفسنجان؛

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان برگزار شد

اولین دوره مسابقات اتومبیلرانی اسلالوم(مهارت های فردی و کنترلی) با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی، تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان برگزار شد.