رفسنجان

۸ میلیون جوان بیکار در کشور داریم / رهبری از این وضعیت گله مندند

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در گفت و گو با خانه خشتی عنوان کرد:

۸ میلیون جوان بیکار در کشور داریم / رهبری از این وضعیت گله مندند

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان گفت: ۸ میلیون جوان بیکار و ۷ میلیون جوان اماده ازدواج در کشور وجود دارد کار که نباشد ازدواج ها کم و امار طلاق افزایش و ناهنجاریها بیشتر می شوند.

دولتمردان تمام هم و غم خود را بر تولید داخلی بگذارند / سنگ اندازی و موانع ایجاد نکنند حمایت پیش کش

پیام کارآفرین در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال:

دولتمردان تمام هم و غم خود را بر تولید داخلی بگذارند / سنگ اندازی و موانع ایجاد نکنند حمایت پیش کش

مدیر عامل کارخانه اروند چرخ رفسنجان گفت: هیچ حمایتی از دولت نمی خواهیم دولت سنگ جلوی پای مانیندازد موانع ایجاد نکند ما هیچ انتظاری از حمایت آنان نداریم.