رفسنجان

کارگرانی که همچنان با عوارض آرسن دست وپا می زنند و وعده ی توخالی استخدام از سوی مسئولین

گزارش خانه خشتی از بررسی مشکلات کارگران حادثه دیده شرکت مس سرچشمه و جوابیه مسئولین؛

کارگرانی که همچنان با عوارض آرسن دست وپا می زنند و وعده ی توخالی استخدام از سوی مسئولین

نزدیک به دو سال گذشته تعدادی از کارگران پالایشگاه مجتمع مس سرچشمه با استنشاق گاز سمی آرسن دچار مسمومیت شدند، این کارگران هنوز از عوارض ناشی از این حادثه گله مند هستند …