رفسنجان

کسب رتبه اول  استدلال و تورنمنت شهر ریاضی کشور توسط دانش آموزان رفسنجان

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان خبر داد:

کسب رتبه اول استدلال و تورنمنت شهر ریاضی کشور توسط دانش آموزان رفسنجان

رئیس آموزش و پرورش رفسنجان گفت : در دو هفته گذشته دانش آموزان رفسنجان در دو تیم استدلال ریاضی و تورنمنت شهر ریاضی در کشور رتبه اول را کسب کردند و در این مسابقات با اصفهان و تهران و یزد رقابت کردند که کار سختی بود.

اگر باور ولایی داشتید می گفتید ما آمریکا را زیر پا له می کنیم

امام جمعه موقت بخش فردوس :

اگر باور ولایی داشتید می گفتید ما آمریکا را زیر پا له می کنیم

امام جمعه موقت بخش فردوس گفت:برخی می گویند مگر می شود کسی قدرت آمریکا را نادیده بگیرد و زنده باشد، باید به آنها گفت این شما هستید که زنده نیستید چراکه اگر باور ولایی داشتید مانند امام می گفتید که ما آمریکا را زیر پا له می کنیم.