رفسنجان

آمادگی پلیس رفسنجان برای اجرای طرح انضباط ترافیکی و اجتماعی مدارس

فرمانده انتظامی رفسنجان مطرح کرد:

آمادگی پلیس رفسنجان برای اجرای طرح انضباط ترافیکی و اجتماعی مدارس

فرمانده انتظامی رفسنجان در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید از آمادگی پلیس برای برقراری نظم و انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوانح رانندگی و ارتقای امنیت ترافیکی دانش آموزان همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

دفاع مقدس یک ورق بود! فتنه 88 هم یک ورق!

فرمانده سپاه ناحیه رفسنجان مطرح کرد :

دفاع مقدس یک ورق بود! فتنه 88 هم یک ورق!

سرهنگ سلطانی گفت : دفاع مقدس یک ورق بود! فتنه 88 هم یک ورق! به والله اگر در فتنه 88 مقام معظم رهبری خون دل نخورده بودند و وارد نشده بودند اگر خانواده شهدا نیامده بودند بسیج در تهران نیامده بود انقلاب رفته بود و 8 سال دفاع مقدس ما هم می رفت.