حوادث

افزایش 22 درصدی جرائم شبکه های اجتماعی  / دستگیری 21 مجرم فضای مجازی در رفسنجان

فرمانده انتظامی رفسنجان مطرح کرد :

افزایش 22 درصدی جرائم شبکه های اجتماعی / دستگیری 21 مجرم فضای مجازی در رفسنجان

فرمانده انتظامی رفسنجان با بیان اینکه جرائم در شبکه های مجازی 22 درصد افزایش پیدا کرده است اذعان داشت :صد دردصد پرونده ها در این حوزه اتفاق افتاده است کشف و 21 نفر دستگیر شدند.