حوادث

احتمال طغیان رودخانه ها در سیزده بدر  / شهروندان رفسنجانی مراقب باشند

فرماندار رفسنجان مطرح کرد :

احتمال طغیان رودخانه ها در سیزده بدر / شهروندان رفسنجانی مراقب باشند

فرماندار رفسنجان عنوان کرد: روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه بارندگی و احتمال طغیان رودخانه ها وجود دارد؛ لذا از شهروندان تقاضا می شود نکات ایمنی را رعایت و از قرار گرفتن در مسیرها رودخانه ها خودداری نمایند.