حوادث

یک روز با اورژانس ۱۱۵ رفسنجان/ اقدامات و توصیه های اورژانسی به شهروندان

خانه خشتی گزارش می دهد؛

یک روز با اورژانس ۱۱۵ رفسنجان/ اقدامات و توصیه های اورژانسی به شهروندان

برای آشنایی با فعالیت های اورژانس ۱۱۵ رفسنجان، به سراغ مدیر روابط عمومی این مرکز رفتیم، برقراری بیش از ۵۰۰ تماس در یک روز از مواردی بود که سیدباقری در بدو ورود به آن اشاره کرد و از تماس های متعدد مزاحمین تلفنی ابراز گلایه داشت.