به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرگزاری فارس: ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: مهر انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات در شناسنامه زده شود.

خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس مستقر در ستاد انتخابات کشور، هفدهمین اطلاعیه این ستاد به شرح ذیر اعلام شد:

همانگونه که مسئولین محترم شعب ثبت‌نام و اخذ رأی آگاهی دارند، در شناسنامه‌های موجود، صفحه چهارم یا آخر، اختصاص به انتخابات دارد که دارای ۳۰ خانه است لذا باید مهر انتخابات در اولین مربع خالی سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

ضمنان چنانچه صفحه مزبور کاملا پر شده باشد، مهر انتخابات در قسمت مناسبی از صفحه توضیحات ضرب می‌شود.

توجه نمایید که کارت‌های مضموم به شناسنامه که مخصوص ضرب مهرهای اضطراری است، هیچگونه ارتباطی به انتخابات ندارد و به هیچ عنوان نباید از آن استفاده شود.