به گزارش “خانه خشتی“، دره راگه یکی از پدیده های طبیعی منحصر به فرد شهرستان رفسنجان و از جاذبه های گردشگری ناشناخته و بسیار زیبای استان کرمان است که در ۲۰ کیلومتری رفسنجان واقع شده است.

ragh rafsanjan nvدره راگه (۱) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲) ragh rafsanjan nvدره راگه (۳) ragh rafsanjan nvدره راگه (۴) ragh rafsanjan nvدره راگه (۵) ragh rafsanjan nvدره راگه (۶) ragh rafsanjan nvدره راگه (۷) ragh rafsanjan nvدره راگه (۸) ragh rafsanjan nvدره راگه (۹) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۰) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۱) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۲) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۳) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۴) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۵) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۶) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۷) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۸) ragh rafsanjan nvدره راگه (۱۹) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۰) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۱) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۲) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۳) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۴) ragh rafsanjan nvدره راگه (۲۵)