به گزارش خانه خشتی، به گفته ی کاظم حسینی پور رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان ۱۱۳ کلاس در این شهرستان برای اسکان میهمانان نوروزی اماده شده است که از این تعداد ۶ کلاس در گروه الف و ۱۰۷ کلاس در گروه ب قرار دارند.

اسامی و آدرس مدارس طرح اسکان نوروزی شهرستان رفسنجان به شرح زیر می باشد:

ردیف نام مدرسه آدرس تلفن آموزشگاه
۱ متوسط اول فرزانگان بولوار امام حسن مجتبی(ع) ۳۴۳۳۳۴۰۷
۲ متوسط دوم فرزانگان بولوار امام حسن مجتبی(ع) ۳۴۳۳۲۲۱۸
۳ متوسط دوم دخترانه شهید سجادی بولوار امام حسن مجتبی(ع) ۳۴۳۳۴۷۵۲
۴ متوسط دوم علامه حلی خیابان شهید مطهری خیابان شهید قرنی کوچه ۳۲ ۳۴۳۲۴۹۹۰
۵ متوسط اول دخترانه شاهد خیابان معلم روبروی مسجد النبی ۳۴۲۵۸۴۸۷
۶ دبستان دخترانه شاهد خیابان شهید پور محمدی ۳۴۲۶۶۸۵۰
۷ متوسط دوم دخترانه رسالت خیابان امام روبروی بانک پارسیان ۳۴۲۶۲۰۹۰
۸ متوسط دوم شهید انصاری خیابان امیرکبیر نرسیده به بولوار کارگر جنب کوچه ۴ و۶ ۳۴۲۵۴۴۴۸
۹ متوسط اول پروین اعتصامی خیابان امام خیابان شهید نخعی ۳۴۲۶۴۶۶۰
۱۰ متوسط دوم شاهد بولوار آزادی-میدان آزادی ۳۴۲۸۳۰۷۰
۱۱ متوسط اول صاحب الزمان بولوار کارگر ۳۴۲۵۳۰۸۶
۱۲ متوسط دخترانه زهرا قرایی قاسم آباد حاجی ۳۴۳۷۲۰۷۳
۱۳ کارآموز و شهید عبادی داوران ۳۴۱۹۶۰۸۷