حیدری پور مسئول زراعت گلخانه ها وسایر محصولات وابسته به جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان گفت : امسال با توجه به سیاست های افزایش 2 میلیون هکتاری اراضی زیر کشت کشاورزی کل کشوردرشهرستان رفسنجان ، 20 هکتار زمین برای پرورش قارچ و گل شناسایی شد . به گزارش “خانه خشتی” وی با اشاره به اینکه کشاورزی محور اصلی اشتغال زایی در شهرستان است افزود : به علت عدم بارندگی ، سرمازدگی ودیگر مشکلاتی که کشاورزان دارند جهاد کشاورزی با ایجاد این مجتمع و با اعطای وام تا سقف 300 میلیون ریال با بازپرداخت سود 4تا 7 درصو به افراد متقاضی می توانند زمینه اشتغال زایی را فراهم کنند . حیدری پور گفت : 11 هزار هکتار از اراضی رفسنجان زیر کشت خیار گلخانه ای و گل رز هلندی است وی درادامه گفت : 20 گلخانه درشهرستان وجود دارد که درسال گذشته به هر گلخانه 25 تا 50 میلیون ریال یارانه سوخت تعلق گرفت .
حیدری پور تصریح کرد : همچنین سال گذشته برای بهینه سازی سوخت اصلاح گلخانه ها و دوگانه سوز کردن سوخت گلخانه های رفسنجان 1 میلیارد ریال وام با بازپرداختم سود 4 درصد اعطا شد.