به دنبال انتشار برخی اظهار نظر های مختلف از سوی عناصر ضد انقلاب که سعی بر ایجاد شبه در مورد عکس صحنه اعدام مجید جمالی فشی داشت ، باشگاه خبرنگاران عکس نمای نزدیکتر از صحنه اعدام مجید جمالی فشی را منتشر کرد.

به گزارش “خانه خشتی” به نقل از باشگاه خبرنگاران ؛ انتشار عکس لحظه اعدام عامل ترور شهید علیمحمدی که به دلیل برخی ملاحظات با حداقل شفافیت منتشر شده بود باعث شد تا برخی از عناصر ضد انقلاب سعی در ایجاد شبه در خصوص عکس صحنه اعدام داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران در متن همین خبر عکس نمای نزدیکتر از صحنه اعدام عامل موساد را منتشر کرده است و در صورت لزوم عکس های با وضوح کامل صحنه اعدام عامل موساد در ترور شهید علیمحمدی را هم منتشر خواهد کرد.

 گفتنی است فیلم لحظه به دار آویخته شدن جمالی فشی در اختیار این رسانه است که با ادامه تبلیغات منفی در سطح فضای مجازی و شبکه های معاند ، این فیلم در سایت باشگاه خبرنگاران منتشر خواهد شد.