به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، در این مراسم که در محل دفتر شورای اسلامی شهر برگزار شد، به رسم یادبود با اهدای لوح تقدیر و هدیه از خانم ها نصرت راجی (امین) و فاطمه امین تجلیل و از اقدام شایسته آن ها در احداث مجموعه گلستان امین در رفسنجان قدردانی گردید.

1تجلیل از خانواده امین در رفسنجان تجلیل از خانواده امین در رفسنجان4 تجلیل از خانواده امین در رفسنجان2 تجلیل از خانواده امین در رفسنجان